Validas

Hier vind je examens, deeltrainingen en opleidingen.

Wij willen professionals die zich verder willen bekwamen in zaken als organisatiekunde, strategieontwikkeling, procesoptimalisatie, innovatie management, leiderschap en team activatie, digitale transitie en verandermanagement helpen beter te worden. 

Dit doen we door middelen aan te bieden waarmee je kennis op deze gebieden kunt vergroten en toetsen. We helpen je ook de theorie in de praktijk te brengen en je kunt via Validas eventueel gecertificeerd worden. 

Daarnaast zien we er op toe dat anderen ook de hoogste standaarden op dit gebied blijven hanteren. 

Binnenkort een examen?

 U zoekt oefenmateriaal ter voorbereiding op examens?

Onze oefenexamens voldoen uiteraard aan de gestelde normen. 

Ook hebben we examens die in de stijl van diverse opleidingsinstituten volgen.

Bijspijkeren op deelonderwerpen?

U zoekt aanvullende uitleg op specifieke deelgebieden? 

Met onze materialen oefent u alleen die onderwerpen waar u versterking nodig heeft.

De combinatie van uitleg, oefeningen en examenvragen verstert zo uw vertrouwen.

Een volledige opleiding volgen?

U zoekt een volledige professionele opleiding?

De opleidingen zijn Blended, een gebalanceerde mix van zelfstudie met klassikaal.

Alle opleidingen zijn kennis intensief en sterk pragmatisch van opzet.

Op verzoek coachen en begeleiden wij onze klanten bij het in de praktijk brengen van het geleerde, of voeren wij zelf projecten en programma’s uit voor onze klanten. Daarnaast certificeren wij kandidaten en accrediteren wij opleiders.

Waarom Validas?

Ervaren

Van oorsprong ontwikkelt Validas lesmaterialen voor professionele trainingen en opleidingen. Daar horen natuurlijk oefeningen en examenvragen bij. Dit alles doen wij op basis van criteria die zijn vastgesteld door toezichthoudende instanties. 

Wilt u eigen materiaal, bijvoorbeeld voor een in-house trainingsprogramma, dan maken we die op maat.

Vertrouwd

Omdat we ook materialen voor opleidingsinstituten maken is de kans aanwezig dat u daar ons materiaal gebruikt. De materialen die wij aanbieden kunnen we daarom laten aansluiten op de manier waarop u straks wordt getoetst. 

Zo went u aan de stijl van vragenstellen en bent u nog beter in staat het juiste antwoord te vinden. 

Erkend

We certificeren daarnaast ook opleidingsinstituten en docenten.  Alleen na een uitgebreid onderzoek en pas bij bewezen kwaliteitsborging worden zij gecertificeerd. Dit is het bewijs dat zij voldoen aan de hoogste eisen op het moment van aanvragen.

Als u dan een opleiding volgt bij een gecertificeerd instituut of docent, weet u zeker dat u goed zit.

Kleine brokken

Kenmerkend is dat wij ook oefenmateriaal aanbieden in kleine brokken. Daarmee kunt u zich optimaal voorbereiden op een examen (bij ons of bij anderen) of weggezakte kennis gericht ophalen. Denk aan de toepassing van een tool in theorie en praktijk. 

Specialisaties

Proces inrichting en procesoptimalisatie

Hieronder vallen methodes zoals Lean en  Lean Six Sigma maar ook het gedachtengoed van  bijvoorbeeld Agile en Scum.

Organisatiekunde, sturing en inrichting

Hieronder vallen  Hoger Management, Bedrijfskunde, Leiderschap en Management, Omgaan met weerstanden en Team Activatie.

Innovatie, change en transformatie

In dit spectrum vallen onder meer Strategy Deployment, Design Thinking, Lean Start-up, Projectmanagement en Transformatie management

Examens

Met onze oefenexamens kunt u zich optimaal voorbereiden op het echte examen (dat u bij ons of bij anderen) doet.

De oefenexamens zijn als totaalexamen (volledig) of als deelexamen (per onderwerp) beschikbaar.

Sommige oefenexamens zijn ook gebaseerd op die van andere opleidingsinstituten, voor een nog betere ervaring.

Bijspijkeren

Ons oefenmateriaal is ook in kleine brokken verkrijgbaar.  Zo kunt u zelf bepalen welke delen u wilt bijspijkeren. 

U traint zo heel gericht allen de onderwerpen die u echt nodig heeft om te slagen.  Super effectief toch?

Alles wat u nodig heeft hebben wij voor u gebundeld  per deelonderwerp. Uitleg, oefeningen en examenvragen

Opleidingen

Onze opleidingen zijn gestandaardiseerd, maar we kunnen ze ook op maat voor u verzorgen.

De standaard opleidingen volgen de hoogste normen die toezichthouders hebben vastgesteld.

De standaard opleidingen bevatten alle onderwerpen die in de BOK worden genoemd. 

Certificeren

Omdat onze materialen voldoen aan de hoogste normen, krijgen diegenen die slagen een erkend certificaat.

Afhankelijk van de opleiding dient u zowel te slagen voor het examen als ook voor een praktijkopdracht.

U kunt zowel bij uw eigen opleidingsinstituut als bij ons examen doen. De keuze is aan u.

Accrediteren

Opleidingsinstituten en docenten/trainers kunnen wij accrediteren als zij aan de criteria voldoen. 

De accreditatie is het onafhankelijke bewijs dat de  opleidingsinstituut uitstekende kwaliteit levert.

Docenten met accreditatie worden vaker gevraagd omdat het aantoont dat zij boven de materie staan.